شرایط وام ۱۰ میلیون تومانی اربعین | برای سفر اربعین چه مقدار ارز نیاز است؟

امسال برای اولین بار دولت اقدام به اعطای وام سفر اربعین کرده است، اگر چه این کار قابل تقدیر است اما ظاهر امر نشان می دهد وضعیت پرداخت این وام عادلانه نیست.

دیدگاهتان را بنویسید