این نماینده زن مجلس متولد سال ۱۳۶۵ است /کدام نمایندگان زن دهه شصتی هستند؟

در میان منتخبان دور اول دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۴ زن به عنوان جوان ترین نماینده دیده می شود.

این نماینده زن مجلس متولد سال ۱۳۶۵ است /کدام نمایندگان زن دهه شصتی هستند؟

به گزارش هم بلاگی، از میان ۲۴۵ منتخب مرحله اول انتخابات مجلس دوازدهم، ۴ زن متولد دهه شصت در زمره جوان ترین نمایندگان این دوره از مجلس، هستند.

در این میان، زهرا خدادادی متولد ۱۳۶۵ از حوزه انتخابیه ملکان و لیلان، جوان ترین زن مجلس دوازدهم است. همچنین فاطمه جراره متولد ۱۳۶۳ از حوزه انتخابیه بندرعباس و قشم، زهرا سعیدی مبارکه متولد ۱۳۶۲ از حوزه انتخابیه مبارکه و بهشید برخوردار متولد ۱۳۶۰ از حوزه نماینده اقلیت زرتشتیان نیز نامشان در میان متولدین دهه شصت مجلس دوازدهم به چشم می خورد.

دیدگاهتان را بنویسید